Là kẻ thù ‘KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG’, hổ mang chúa phải khổ sở khi đối đầu với cả đàn cầy vằn hung hăng

Cũng giống như cầy mangut loài động vật này cũng có thể miễn nhiễm với nọc độc của rắn hổ mang.
Đời Sống 06:55 27/07/2021

Ngọc Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm