Khiếp vía khi thấy 'ĐẠI MÃNG XÀ' dài gần 4 mét, phải dùng cần cẩu mới có thể nhấc lên được

Con rắn này có kích thước vô cùng lớn với chiều dài cơ thể gần 4 mét và phải dùng cần cẩu mới có thể nhấc lên được.
Đời Sống 06:36 25/10/2021

Theo Miên Tử (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm