Hoảng hồn cảnh 12 con rắn cực độc xâm chiếm nhà dân ở Thái Lan

Trong số 12 con rắn có 3 rắn hổ mang chúa, 8 rắn hổ mang đất và 1 con trăn gấm. Nó đã xâm chiếm nhà dân ở Thái Lan, được người dân địa phương phát hiện và bắt chúng để không gây rắc cho những người trong vùng.
Đời Sống 05:15 22/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm