Hàng chục người dân hò hét vây quanh gốc cây cọ đổ bên sông, tưởng bắt đuôi nhưng hóa ra lại lễ hội, sau một hồi hì hục thu về chiến lợi phẩm khủng

Đây lễ hội bắt cá được tổ chức thường niên ở Ấn Độ có tên Magh Bihu, để đánh dấu sự kết thúc của mùa thu hoạch tháng 1 và tháng 2. Hoạt động chính là người dân sẽ bắt cá, bắt càng nhiều thì may mắn càng tăng.
Đời Sống 14:17 20/10/2021

Theo Dĩnh Nhi (Tổng hợp)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm