'Hả hê' cảnh báo đốm bị nhím vờn cho 'xanh xẩm mặt mày' kết quả khuôn mặt kẻ đi săn bị đâm đầy những chiếc gai nhọn

Báo đốm theo sát từng bước, tìm mọi cách để bắt nhím. Tuy nhiên, nhím cũng vô cùng cảnh giác và luôn hướng những chiếc gai nhọn hoắt của mình về phía báo đốm. Cuộc chiến diễn ra một lúc lâu.
Đời Sống 08:00 26/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm