Để có thể thoát ‘hàm sắc nhọn’ của báo săn, linh dương trở thành ‘diễn viên’ xuất sắc với màn giả chết không thể thật hơn

Nó nằm im bất động và chờ thời cơ tới, khi báo săn lơ là linh dương đã vụt chạy nhanh như cắt.
Đời Sống 10:44 05/03/2024

Thục Nghi (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm