Du ngoạn vào hang sâu tối tăm, thanh niên trẻ chế cần câu tự động bắt mồi không hết!

Với sự sáng tạo này, chàng trai đã 'bội thu' với không ít 'chiến lợi phẩm'. Cá bên trong hang mang về không hết.
Đời Sống 15:28 04/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm