Du khách bu đen bu đỏ chờ đến lượt thử tài lấy thỏi vàng nặng 20kg ra khỏi lồng kính và cái kết

Trước sự hấp dẫn của giải thưởng trò chơi, du khách đã bu đen bu đỏ để chờ đến lượt thử tài lấy thỏi vàng nặng 20kg ra khỏi lồng kính. Được biết nếu lấy thành công thỏi vàng 20kg, du khách sẽ nhận được phần thưởng là thỏi vàng có kích thước nhỏ hơn.
Đời Sống 08:08 04/12/2021

Theo Miên Tử (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm