Đang tìm cách kết liễu cuộc đời trâu rừng, sư tử cái bất ngờ bỏ chạy khi gặp phải kẻ thứ 3 này xuất hiện phía sau

Trong lúc đang thực hiện ý định này thì một con trâu rừng đã quay lại cứu đồng loại, phía sau nó còn có bóng dáng rất nhiều con trâu khác.
Đời Sống 15:56 08/10/2021

Tinh Nghi (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm