Đang mở tiệc tùng trên sông, linh cẩu bất ngờ bị sư tử vồ đến đoạt mạng trong chớp mắt

Cuối cùng 1 con linh cẩu chậm chân đã bị sư tử bắt được và cắn chết. Điều này khiến cả đàn linh cẩu không dám quay lại để ăn thịt tiếp.
Đời Sống 08:45 25/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm