Clip: Đứng tim với cảnh hai người đi xe máy chạm trán chúa sơn lâm khủng trên đường

Đang đi xe máy trên đường thì bắt gặp một con hổ lớn, hai người hốt hoảng dừng lại và đứng yên không di chuyển tránh kích động thú tính của con hổ.
Đời Sống 06:05 07/01/2022

Daisy (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm