Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người chế tạo ra phi thuyền có thể du hành ngược thời gian?

Chúng ta có thể trở về quá khứ bằng cách chế tạo phi thuyền di chuyển gần với tốc độ ánh sáng hoặc đi xuyên qua "lỗ sâu". Bạn đã từng nghĩ một ngày nào đó bạn sẽ quay ngược về thời gian chưa?
Đời Sống 22:00 21/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm