‘CHÚA TỂ NỌC ĐỘC’ bị kỳ đà ĐOẠT MẠNG vì khả năng đặc biệt này

Mặc dù mang nọc độc mạnh nhất thế giới nhưng rắn Mulga lại gặp phải đối thủ có khả năng miễn nhiễm với tất cả loại độc.
Đời Sống 10:50 26/05/2023

Thục Nghi (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm