Bị 'ĐẠI MÃNG XÀ' tấn công và dùng đòn quấn chặt, linh dương dùng 'hết sức bình sinh' vẫn không thể thoát khỏi 'ÁN TỬ'

Con linh dương chẳng may bị con trăn khủng phục kích và tấn công bất ngờ nên không kịp tránh né. Con trăn lớn nhanh chóng quấn chặt linh dương đến khi nó ngạt thở.
Đời Sống 10:29 22/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm