Bầy sư tử hỗn chiến chỉ để giành con mồi ngon, trâu rừng tìm được thời cơ thoát chết đến khó tin

Phát hiện thấy đàn trâu rừng đang kiếm ăn ở phía xa, bầy sư tử đã lập tức bao vây và tấn công. Ngay sau đó, những con sư tử đã bao vây và cô lập được một con trâu rừng trong đàn. Cuộc chiến đã xảy ra vô cùng căng thẳng vào không bên nào chịu nhường bên nào.
Đời Sống 18:30 14/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm