Ba người đàn ông dùng hết sức lực vật lộn với chiếc cần câu cong vút, khi tận mắt chứng kiến chiến lợi phẩm ai cũng ‘mắt tròn mắt dẹt’ với kích thước con cá

Ba người đàn ông đã đi câu cá trên biển và đã câu được một con cá kiếm khổng lồ. Họ phải cố hết sức thì con cá mới được kéo lên trong sự phấn khích của mọi người.
Đời Sống 15:43 19/10/2021

Theo Zizi (Tổng hợp) /Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm