Đang yên đang lành voi rừng hùng hổ chạy đến húc đổ cây trong rừng, biết nguyên nhân ai cũng ngã ngửa

Hành vi này của loài voi có thể gây ra ấn tượng đầu tiên về sự phá hoại, nhưng thực ra đó lại là một phần quan trọng trong quá trình duy trì sự cân bằng sinh thái tại khu bảo tồn.
Đời Sống 10:16 23/05/2024

Thục Nghi (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm