Việc xác định tài sản chung được tính như thế nào khi ly hôn?

03/06/2015 15:12

Câu hỏi: Tôi cưới chồng chưa lâu nhưng vợ chồng tôi không thể sống chung với nhau nên đang làm đơn ra tòa ly hôn, xin hỏi việc phân chia tài sản như thế nào, những tài sản nào được xem là tài chung của hai vợ chồng? Mỹ Hiếu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Trả lời:

Căn cứ Điều 27 LHNVGĐ, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.