Video: Chiếc xe ma ám

Mặc dù không có người lái nhưng chiếc xe này vẫn chạy như bị ma ám vậy.
Kỳ Dương
Theo phununews