Bài học cuộc sống: Nô lệ vật chất

 

 

 
Chúng ta hãy suy nghĩ về giá trị của của cải vật chất bởi vì đó là mối bận tâm hằng ngày của chúng ta
Trâm Anh ( Tổng Hợp)
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
loading...

Xem thêm video