Từ 01/04 - 30/04/2017, thời trang Hnoss giảm giá 10% cho tất cả các hóa đơn đặt hàng

10/04/2017 06:03

Ưu đãi hấp dẫn tháng 04, thời trang Hnoss giảm giá 10% cho tất cả các hóa đơn đặt hàng thông qua website.

 Thời gian áp dụng:

- Từ  01/04 đến hết ngày 30/04/2017.

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

Ưu đãi riêng tháng 4 cho các nàng:

- Giảm 10% tất cả hóa đơn đặt hàng trên website

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng trên website