Hài Hước

Đức Chinh, Tiến Dụng diễn hài mừng sinh nhật thủ môn Tiến Dũng