Chuẩn bị đồ đi sinh

Chuẩn bị đồ đi sinh

14/05/2014 17:58
Khi gần đến ngày sinh, bạn sẽ nghĩ nhiều đến thời khắc quan trọng này. Nếu là lần đầu mang thai, bạn có thể ở trong tình trạng chuẩn bị quá nhiều, bởi vì bạn không biết mình đang mong đợi điều gì. Điều tốt nhất bạn có thể làm trong thời điểm này là đóng gói những đồ đạc cho bạn và con khi ở bệnh viện.