Video

Người một mình nuôi hai con teo não được cộng đồng giúp đỡ
Xem chi tiết
Hãy suy xét cho thật kỹ trước khi phán xét một ai đó, nếu không bạn sẽ gây tổn thương cho người khác.