Bà Diệp Thảo đáp lại chỉ trích 'nuôi con 3 năm không lên được 1 ký': 'Đôi khi anh Vũ còn không biết con học trường nào, bao nhiêu tuổi'

Bà Diệp Thảo đáp lại chỉ trích 'nuôi con 3 năm không lên được 1 ký': 'Đôi khi anh Vũ còn không biết con học trường nào, bao nhiêu tuổi'

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng chỉ trích vợ: 'Nuôi con 3 năm không lên được 1 ký". Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó.

Tiểu Thư | Theo Phụ nữ sức khỏe