Yahoo! Bí mật theo dõi email người dùng

Theo báo cáo mới nhất, Yahoo! đã bí mật theo dõi nội dung hàng trăm triệu email của người dùng theo yêu cầu của chính phủ Mỹ.
Video 10/8/2016 10:16:35 AM

tramanh | Theo Thanh Niên