Video: Tận mục sở thị quy trình sản xuất bằng phương pháp thổi thủy tinh

Quy trình sản xuất một sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng phương pháp thổi thủy tinh được thể hiện trong clip này.
Video 4/25/2016 10:55:04 AM

phungthao | Theo PhunuNews

Xem thêm