Từ hôm nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính tự lái xe hoặc đi taxi đi làm

Bộ Tài chính cho biết, từ hôm nay 6 Thứ trưởng và 5 Tổng Cục trưởng của Bộ Tài chính sẽ tự đi làm bằng xe riêng hoặc thuê taxi.
Video 10/4/2016 11:12:14 AM

tramanh | Theo VietNamNet