Thiên thạch khổng lồ bay qua trái đất vào đêm Giáng sinh

Các nhà khoa học dự báo, một thiên thạch rộng khoảng 2,4 km sẽ đến gần với trái đất vào đêm Giáng sinh.
Video 12/17/2015 2:20:11 PM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm