Video

Thanh niên đăng ký kết hôn tay run, miệng kêu "lạnh quá không viết nổi"