Sự khác nhau giữa chồng và nhân tình khiến người xem suy ngẫm

Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu. Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.
Video 4/1/2016 3:34:32 PM

phanvantrai | Theo Qùa tặng cuộc sống