Sạc pin điện thoại bằng một quả chanh

Sạc pin điện thoại bằng một quả chanh, có thể tin được không?
Video 3/7/2016 10:20:15 AM

phungthao | Theo PhunuNews

Xem thêm