Rất nhiều người sẽ đánh đổi xe hơi để lấy chiếc xe hiện đại này

Không gì tuyệt vời hơn một chiếc xe tự biết dừng đèn xanh đèn đỏ mà không cần sự điều khiển của con người.
Video 7/27/2016 8:37:37 AM

phungthao | Theo PhunuNews

Xem thêm