Video

Phàn nàn về đồ ăn, thực khách bị đầu bếp hất dầu sôi vào người