Những kiểu tóc xinh các bạn nữ nhất định phải thử: Xem ngay để còn thay đổi đi chơi Tết

Tết này bạn đã chọn kiểu tóc nào để đi chơi chưa? Nếu chưa thì cùng tham khảo những kiểu tóc xinh trong video này nhé.
Video 11:21 19/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm