Người đàn bà khốn khổ phá thai 18 lần để sinh được con trai gây sốc

Người phụ nữ ở Hải Dương này đã phải phá thai đến 18 lần và bất chấp cả tính mạng để sinh được con trai, nhưng đến cuối cùng vẫn không đạt được ý nguyện nhà chồng. Và rồi cái mà chị nhận được chỉ là sự tuyệt vọng và ghẻ lạnh cho tới lúc chết.
Video 1/28/2016 10:50:20 AM

phanquyen | Theo Tri Thưc