Nạn nhân của đa cấp Liên kết Việt: "Mất tất cả, mất hết rồi..."

Người tan cửa nát nhà, người lâm cảnh nợ nần, thậm chí có người muốn kết liễu cuộc đời... là những câu chuyện đau lòng sau khi tham gia vào cơn bão đa cấp Liên kết Việt.
Video 2/25/2016 11:48:16 PM

vanai | Theo PhunuNews

Xem thêm