Muôn ngàn cách chống cướp giật khi ra đường

Để tránh chuyện "cướp kêu ai nấy dạ", người tham gia giao thông nghĩ ra muôn ngàn cách chống cướp giật.
Video 12/7/2015 1:53:24 PM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm