Muối mặt khi đi siêu thị con có tiền còn bố thì không

Gặp phải tình huống như vậy rất ít người có thể xử lý được như ông bố này.
Video 7/29/2016 10:11:23 AM

phungthao | Theo PhunuNews

Xem thêm