'Miếng ăn đến miệng còn rơi' khi bị 4 con chó sói vây quanh cướp mồi, gấu xám đành 'bỏ của chạy lấy người'

Thấy con gấu xám đang thưởng thức miếng mồi ngon, 4 con chó sói liền chạy đến cướp mồi. Gấu xám do yếu nên đành 'bỏ của chạy lấy người'.
Video 00:53 22/07/2021

Theo Khả Ái (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm