Mải mê tìm kiếm thức ăn dưới đất mà không biết 'tử thần' đang cận kề, khỉ đầu chó phải trả giá đắt bằng mạng sống

Một đàn khỉ đầu chó xuống mặt đất tìm thức ăn nhưng không biết con báo săn đang rình rập ngay đó. Cái giá cho việc lơ là của đàn khỉ là để mất một thành viên vào bụng con báo đốm.
Video 14:54 03/05/2021

Theo Miên Tử (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm