Kinh hãi phát hiện virus ăn não người trong nguồn nước ở công viên

Giới chức y tế Mỹ vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một lượng lớn loại amip ăn não người tồn tại trong các mẫu nước được lấy từ công viên.
Video 7/4/2016 1:48:25 PM

phanvantrai | Theo VTC

Xem thêm