Khi nào thì thực phẩm thực sự hết hạn?

Bạn có vứt thực phẩm đi nếu nó hết hạn sử dụng
Video 1/12/2016 10:48:27 AM

vanai | Theo PhunuNews

Xem thêm