Khám phá con đường đi bộ trên biển ở miền Tây đẹp đến nao lòng

Ba Hòn Đầm thuộc quần đảo Bà Lụa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Video 07:26 04/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm