'Kẻ thù không đội trời chung' sói xám và gấu nâu đánh nhau 'long trời lở đất' để tranh con mồi nhìn mà 'ỚN LẠNH'

Sói xám và gấu nâu trong tự nhiên vốn chẳng ưa gì nhau. Nhất là lúc tranh giành thức ăn chúng sẽ càng háu chiến và hung hăng hơn nữa.
Video 06:43 17/06/2021

Theo Miên Tử (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm