Đây chính là minh chứng Khởi My - Kelvin Khánh thấu hiểu nhau đến 90%

Kelvin Khánh là người nói lời yêu trước, dễ nổi giận, mua sắm dữ dội hơn, trong khi Khởi My là người ngủ nhiều, viết chữ đẹp hơn...
Video 11/25/2017 5:11:00 AM

Theo Vietnamnet