Đậu đen xanh lòng: Sáng mắt, bổ thận, tim, gan, thính tai, đen tóc, thanh nhiệt...

Đậu đen xanh lòng làm sang mắt, bổ thận, tim, gan, mắt sáng, thính tai, đen tóc, mạnh gân cốt, nhuận trường, không táo bón không rối loạn, giải độc, tiêu thủy, thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, không vặt...
Video 8/7/2015 10:05:44 PM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm