Cười không nhặt được mồm khi các ông bố ở nhà trông con

Hãy cùng xả xì-trét với video tổng hợp các pha hài hước khi các ông chồng được giao nhiệm vụ cao cả và điều gì sẽ xảy ra.
Video 6/25/2015 6:08:42 AM

vanai | Theo tintuconline