Clip: Không chịu nộp bài thi một nhóm học sinh túm lại đánh thầy

Sự việc diễn ra tại một trường học tại tỉnh An Huy của Trung Quốc.
Video 4/21/2016 3:27:40 PM

phungthao | Theo PhunuNews

Xem thêm