Clip kẻ trộm xe máy bị đạp song phi té sấp mặt

Vừa bẻ khóa chỉ trong 3 giây và định dắt xe máy bỏ trốn, đạo tặc bị chủ cửa hàng bay song phi đạp té sấp mặt.
Video 12/13/2015 7:48:19 AM

vanai | Theo Một Thế Giới